Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

dobby
7452 0598 500
Reposted fromqb qb viakrainakredek krainakredek
dobby
Sponsored post
feedback2020-admin
dobby
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
dobby
1760 dfe2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
dobby
6921 98eb 500
/teotfw 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viadivi divi
dobby
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viamorningcoffeelover morningcoffeelover
dobby
2348 7666 500
dobby
2397 a608 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
dobby
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viatobecontinued tobecontinued
dobby
4968 ec6b 500
Reposted fromPuls Puls viatobecontinued tobecontinued
dobby
2271 ca0b 500
Reposted from0 0 viatobecontinued tobecontinued

February 09 2020

dobby
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaBilora Bilora
dobby
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaBilora Bilora
dobby
2496 59c0 500
BUT I HAD TO.
Reposted from0 0 viacarmenluna carmenluna
dobby
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
dobby
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viazoria zoria
dobby
0599 d856 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viacarmenluna carmenluna
dobby
Reposted fromshakeme shakeme
dobby
dobby
3667 036e
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...