Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

dobby
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie vianiskowo niskowo
dobby
6870 ee0c 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo
dobby
dobby
5287 c496 500
dobby
3343 002a
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viaconvoitise convoitise
9575 054d
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoversensitive oversensitive
dobby
6338 c834 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPorcelanowa Porcelanowa
dobby
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viairmelin irmelin
dobby
Reposted fromworst-case worst-case viafatu fatu
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafatu fatu
6233 7734 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viafatu fatu
dobby
9019 20e8 500
Reposted fromgreengables greengables viafatu fatu
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viafatu fatu
dobby
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viafatu fatu
3916 d5ef

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viafatu fatu
dobby
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafatu fatu
dobby
dobby
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viazoi zoi
dobby
dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl