Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

dobby
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viamruugaa mruugaa
dobby
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaRoaraAvis RoaraAvis
dobby
1588 c7af
Reposted fromburdel burdel viaFarbnebel Farbnebel
dobby
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaFarbnebel Farbnebel
dobby
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamruugaa mruugaa
dobby
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakatastrofo katastrofo
dobby
0958 5c8f
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viakatastrofo katastrofo
dobby
2594 e247
dobby
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapraesens praesens

//27.06.2017

sztambuch:

nie żałuję tego
jak było
pomiędzy nami

bo dostałem
nauczkę

żeby nikomu
nigdy więcej
nie dawać
siebie

w taki sposób
w jaki oddałem się
tobie

mysli-zerwane-ze-smyczy:

“Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.”

Wojciech Kuczok

Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— (via inveens)
Tak bardzo chcę żebyś tu był. Chcę poczuć Twój słodki zapach, przutulić się do Twojej piersi, posłuchać bicia Twojego serca. Być przy Tobie. Być w domu.
— (via ekskluzja)
dobby
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viapraesens praesens
6636 5ceb 500
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viamisseverything misseverything
dobby
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viamisseverything misseverything
dobby
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.

October 12 2017

dobby
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viasidestory sidestory
dobby
Yes, he did.
— dobby
Reposted byniezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl