Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2014

dobby
3196 5ad2 500
Reposted fromfoods foods viasoadysta soadysta
dobby
8915 bae3
If you think...
Reposted fromarizonadream arizonadream viascorpix scorpix
dobby
4248 6f87
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vianev3 nev3
dobby
8517 71c9
Reposted fromlegeeend legeeend viamsitudinis msitudinis
dobby
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
dobby
dobby
8031 d0f5 500
Kilchurn, Loch Awe, Szkocja
dobby
7101 1da0
Reposted frommartynkowa martynkowa viamsitudinis msitudinis
0648 fd48 500

cecilyjeanne:

stunningpicture:

Moving out of the apartment

This is, without a doubt, the saddest photo I have ever seen in my ENTIRE LIFE.

dobby
Jutro to dzisiaj - tyle że jutro 
— Mistrz Mrożek
Reposted frompolana polana viacitiesofnight citiesofnight
2302 166d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viacitiesofnight citiesofnight

September 08 2014

dobby
[...] Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski; ELLE 07/2012
dobby
*Mother, will he break my heart?
— Pink Floyd.
Reposted byzupelnielaennahdarynkakotficacoolstorybro2312czerwcapelnaradosci
dobby
Reposted fromoll oll viaantibia antibia
dobby
<3 | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
dobby
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami
dobby
1041 7032
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viapheebs pheebs
dobby
Od kiedy nie mogę Cię widywać, zrozumiałem jak bardzo Cię potrzebuję. (...) Od Twojego zniknięcia wszystko wydaje mi się nijakie.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromMissMurder MissMurder viasamozatrucie samozatrucie
dobby
6426 1dbb 500
Reposted fromeazyi eazyi viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl