Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

dobby
But I used to love you a lot.
— Johnny Cash
Reposted byCannonballnotperfectgirlSkydelanawakenSkydelannelabaigorzkiewspomnienialexxiemiimilalunalikearollingstonesomewhereonlyweknow

July 15 2018

dobby
Kawa z mlekiem jest dobra, kawa czarna jest dobra. To jest inny smak, inne spektrum smakowe. Zupełnie inne doznanie. Lubię pić taka, na jaką mam akurat ochotę.
— dobby
Reposted bytiredeverydayniezwyyklaohmydeerniezwyykla
3619 5ee1

unravelingthepain:

I’m breaking , but nobody hears my silent screams .

Reposted fromrawriot rawriot viainsanedreamer insanedreamer
dobby
dobby
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakteryja bakteryja

June 27 2018

dobby
dobby
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic vianothingwrong nothingwrong
dobby
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
dobby
2999 aa25
Reposted fromkarahippie karahippie viawolalabym wolalabym
dobby
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viawolalabym wolalabym
dobby
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawolalabym wolalabym

June 25 2018

dobby
4175 fa1e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaakysz akysz
dobby
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaakysz akysz
dobby
8974 d0bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
dobby
dobby

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
dobby
dobby
dobby
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl