Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

dobby
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
dobby
Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją.
— (via thekrolewnabezkorony)
dobby
3361 c27b
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viapomruki pomruki
dobby
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
dobby
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viastaaar staaar
dobby

neverr–stop:

Jeżeli jesteś osobą, która bije/uderza kogoś w formie żartu, nawet najlepszego przyjaciela, to mam dla ciebie radę: KURWA PRZESTAŃ

Każda oznaka przemocy jest zła, nawet ta w formie żartu. Nie ma nic fajnego w uderzeniu kogoś, nawet nie wiesz jak ktoś czuje się poniżony najmniejszym ciosem.

dobby
3151 5b87
Reposted fromiamstrong iamstrong viadivi divi
dobby
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viadivi divi
dobby
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadivi divi
dobby
2633 5875
Reposted from777727772 777727772 viaasylopath asylopath
dobby
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaasylopath asylopath

iigoodnightiisweetheartii:

Śmieszy mnie to, że ludzie są tak bardzo zaskoczeni gdy zaczynamy ich traktować tak jak oni nas.

1977 75dd 500

Kiedyś znałem ten cały wiersz na pamięć :) to tylko fragment

dobby
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viawolalabym wolalabym
dobby
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viatoffifee toffifee
dobby
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl